Monday, June 29, 2009

Oi Polloi - Ar Cànan, Ar Ceòl, Ar-A-Mach

Oi Polloi - Ar Cànan, Ar Ceòl, Ar-A-Mach

2006 (CD) [Anarcho-Punk] Self-Released

 1. "Ar Ceòl 's Ar Cànan"
 2. "Brosnachadh Catha"
 3. "Ramalair Rùisgte"
 4. "Ceud Mìle Fàilte"
 5. "Là na Sabaid"
 6. "Daibhidh Sneddon"
 7. "Sgrùdadh 2323"
 8. "Bas dhan t-Siostam"
 9. "Union Jack? Thall's Cac!"
 10. "Fear a' Bhàta"
 11. "Càit a Bheil an Armachd Lèir-Sgrios?"
 12. "9-11"
 13. "Coin-Chaorach is Madaidhean-Allaidh"
 14. "SS Politician"

No comments:

Post a Comment

Leave a comment or question below